ANGEL ISLAND EXPERIENCE GALLERY

ANGEL ISLAND EXPERIENCE GALLERY

ANGEL ISLAND EXPERIENCE GALLERY

22:25 - 28/09/2020

LANCASTER EDEN
WESTIN RESORT & SPA CAM RANH
VILLA 44 TRƯƠNG ĐỊNH
E.TOWN 5 BUILDING
SUNRISE RIVERSIDE
Chủ đầu tư: Sông Tiên
Tổng thầu: Central
Địa điểm: Nhơn Phước, Đồng Nai
Quy mô: Nhà mẫu và bán hàng
Hạng mục: Hệ thống điện
Thời gian: 2020