ASTRAL CITY

ASTRAL CITY

ASTRAL CITY

11:49 - 15/05/2021

LANCASTER EDEN
WESTIN RESORT & SPA CAM RANH
VILLA 44 TRƯƠNG ĐỊNH
E.TOWN 5 BUILDING
SUNRISE RIVERSIDE
Chủ đầu tư:PHÁT ĐẠT
Tổng thầu: Central
Địa điểm:Bình Dương
Quy mô: Căn hộ cao cấp
Hạng mục:

Hệ thống điện nước thi công

Thời gian: 2021