BW TÂN ĐÔNG HIỆP

BW TÂN ĐÔNG HIỆP

BW TÂN ĐÔNG HIỆP

08:31 - 15/06/2021

LANCASTER EDEN
WESTIN RESORT & SPA CAM RANH
VILLA 44 TRƯƠNG ĐỊNH
E.TOWN 5 BUILDING
SUNRISE RIVERSIDE
Chủ đầu tư:BW Tân Đông Hiệp
Tổng thầu:

GENERAL-HBC 

MEP-KANDENKO

Địa điểm:BÌNH DƯƠNG
Quy mô: Nhà máy  
Hạng mục: Hệ thống điện
Thời gian:2021