ETOWN 6

ETOWN 6

ETOWN 6

15:40 - 08/06/2022

LANCASTER EDEN
WESTIN RESORT & SPA CAM RANH
VILLA 44 TRƯƠNG ĐỊNH
E.TOWN 5 BUILDING
SUNRISE RIVERSIDE
Chủ đầu tư:REE
Tổng thầu:CENTRAL
Địa điểm:TÂN BÌNH-HCM
Quy mô: OFFICE
Hạng mục: Hệ thống điện nước thi công
Thời gian:05/2022-2023