MAPLE TREE PHASE 6

MAPLE TREE PHASE 6

MAPLE TREE PHASE 6

17:01 - 14/05/2021

LANCASTER EDEN
WESTIN RESORT & SPA CAM RANH
VILLA 44 TRƯƠNG ĐỊNH
E.TOWN 5 BUILDING
SUNRISE RIVERSIDE
Chủ đầu tư:MAPLE TREE
Tổng thầu:

GENERAL-DINCO 

MEP-KANDENKO

Địa điểm: VSIP II, BÌNH DƯƠNG
Quy mô: Nhà máy  
Hạng mục: Hệ thống điện-nước
Thời gian:2021