MASTERISE HOME

MASTERISE HOME

MASTERISE HOME

16:49 - 14/05/2021

LANCASTER EDEN
WESTIN RESORT & SPA CAM RANH
VILLA 44 TRƯƠNG ĐỊNH
E.TOWN 5 BUILDING
SUNRISE RIVERSIDE
Chủ đầu tư: MASTERISE 
Tổng thầu: Central
Địa điểm: Q9
Quy mô: Căn hộ cao cấp
Hạng mục: Hệ thống điện nước thi công, Slevee
Thời gian: 2021