POCARI SWEAT

POCARI SWEAT

POCARI SWEAT

12:23 - 02/08/2023

HAPPY ONE CENTRAL
ASTRAL CITY
ETOWN 6
VINHOMES GRAND PARK
YOKOREI
Chủ đầu tư:OTSUKA THANG
Tổng thầu:OBAYASHI/KINDEN
Địa điểm:PHÚ MỸ VŨNG TÀU
Quy mô:NHÀ MÁY
Hạng mục: VĂN PHÒNG BĐH
Thời gian:2023-2024