VINHOMES GRAND PARK

VINHOMES GRAND PARK

VINHOMES GRAND PARK

12:09 - 02/08/2023

HAPPY ONE CENTRAL
ASTRAL CITY
ETOWN 6
POCARI SWEAT
YOKOREI

 

Chủ đầu tư:VIN
Tổng thầu:CENTRAL
Địa điểm:QUẬN 9
Quy mô:5 THÁP, 40 TẦNG
Hạng mục: Hệ thống điện nước thi công
Thời gian:09/2021-2022